Σισσυ Παπαγιαννη

Η Παπαγιαννη Σισσυ είναι 22 ετων και είναι επί πτυχίω φοιτήτρια
της Νομικής Αθηνών. Το Απρίλιο του 2018 συμμετείχε
για πρώτη φορά σε προσομοίωση διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Erasmus
Common Module on Common Security and Defence Policy. Τον Ιούλιο του
2019 είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει υπό την αιγίδα της ELSA Graz &
ELSA WU Vienna σε Summer School on Business Law. Είχε την ευκαιρία να
γνωρίσει και να συνεργαστεί με φοιτητές από άλλες χώρες. Πάντα επιδιώκει
να γνωρίζει ανθρώπους από άλλες χώρες με διαφορετική κουλτούρα από την
ελληνική διότι πιστεύει, ότι μέσα από την πολυφωνία επιτυγχάνεται η
πρόοδος.
Επιπλέον στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών μου δραστηριοτήτων εκπόνησε
πολλάκις εργασίες, διότι είναι της άποψης ότι στο πανεπιστήμιο παρέχεται η
ευκαιρία να καλλιεργηθεί όχι μόνο την κριτική ικανότητα αλλά και
δημιουργικότητα.