Ευαγγελία Τσακίτη

Η Ευαγγελία Τσακίτη, κατάγεται από τη Ρόδο και είναι τριτοετής φοιτήτρια στο τμήμα
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, ενώ
παράλληλα φοιτά και στο Deree στο Τμήμα των Τουριστικών. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά
συνέδρια προσομοίωσης των Ηνωμένων Εθνών (MUNs), αλλά και σε ανταλλαγές νέων στο
εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας Erasmus+. Αγαπά τον εθελοντισμό και
έχει αναλάβει ρόλους σε αρκετές εθελοντικές οργανώσεις. Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
πρόκειται να διατελέσει εξωτερικός συνεργάτης της SAFIA στην ομάδα Αποστολών Εξωτερικού.