Σωτηρία Κόρδα

Η Σωτηρία Κόρδα είναι φοιτήτρια τρίτου έτους του τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και
Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχει λάβει μέρος σε Μοντέλα Ηνωμένων
Εθνών, ασχολείται ενεργά με τον εθελοντισμό, και επίσης αρθρογραφεί αναφορικά με τα διεθνή
ζητήματα. Η αγάπη της για τις ξένες γλώσσες είναι εμφανής, καθώς γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά,
Ρωσικά και Αραβικά. Το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οι τομείς που την
ενδιαφέρουν κυρίως και θα ήθελε να εμβαθύνει σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η επαφή της με την
SAFIA ξεκίνησε με τη συμμετοχή της ως βουλευτή του 23ου Πανελληνίου Κοινοβουλίου Νέων στην
επιτροπή «Ο νέος Δρόμος του Μεταξιού: επιρροή made in China στην Ευρώπη», δίνοντας το
έναυσμα για μεγαλύτερη ενασχόληση με την έρευνα. Ως εκ τούτου, φέτος θα αποτελέσει μέλος της
ερευνητικής ομάδας της SAFIA στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων, και συγχρόνως θα διατελέσει
εξωτερική συνεργάτης στο τμήμα Events Planning.