Θάλεια Σφαέλου

Η Θάλεια Σφαέλου είναι τριτοετής φοιτήτρια στη Νομική Σχολή του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τι ενδιαφέρον της για τις Διεθνείς Σχέσεις
και τι Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο οδήγησε στη συμμετοχή της στο 23ο Πανελλήνιο
Κοινοβούλιο Νέων, όπου και γνώρισε τη SAFIA και τα μέλη της. Ομιλεί άριστα
αγγλικά και πολύ καλά γερμανικά. Χαρακτηρίζεται από πνεύμα συνεργασίας και
προσαρμοστικότητας και έχει παρακολουθήσει πολλαπλών θεμάτων συνέδρια και

ημερίδες. Φέτος ξεκίνησε τη δράση της στη SAFIA ως Εξωτερικός Συνεργάτης στον
τομέα του Events Planning & Staff Members.