Αθηνά-Λυδία Στάθη

Η Αθηνά-Λυδία Στάθη είναι τριτοετής φοιτήτρια του τμήματος Διεθνών,
Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ
ταυτόχρονα εκτελεί εργασίες ως Δοκιμή Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Διεθνών
Σχέσεων. Με έφεση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τα σύγχρονα ζητήματα διεθνούς
ασφαλείας, έχει συμμετάσχει σε πληθώρα προσομοιωτικών μοντέλων Διεθνών και
Περιφερειακών Οργανισμών, καθώς και σε προγράμματα στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Ασφάλειας και Άμυνας και
άλλων φορέων. Ομιλεί Αγγλικά και Γαλλικά. Οι εμπειρίες της στο 22ο και 23ο
Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων , την ώθησαν στην συνεργασία της με την SAFIA για
το έτος 2019-2020, όπου θα στελεχώσει την ομάδα των Events Planning. Μέσα από
αυτή την συνεργασία, ευελπιστεί να συνδράμει στην επιτυχημένη πραγμάτωση την
οραμάτων του Οργανισμού.