Σιλιβέρδη Σοφία

Η Σοφία Σιλιβέρδη είναι τριτοετής φοιτήτρια στη Νομική Αθηνών. Το ενδιαφέρον για τις Διεθνείς σχέσεις και το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ξεκίνησε ήδη από τα πρώτα χρόνια της φοίτησης της. Ομιλεί άριστα αγγλικά και πολύ καλά γαλλικά. Ασχολείται ενεργά με τον εθελοντισμό κυρίως σε οργανισμούς προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και σε διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις και συνέδρια TEDx. Έχει συμμετάσχει στο γαλλόφωνο μοντέλο των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη της Ολλανδίας και έχει παρακολουθήσει πολλαπλών θεμάτων συνέδρια και ημερίδες. Φέτος ξεκίνησε τη δράση της στη S.A.F.I.A ως Εξωτερικός Συνεργάτης στο τομέα του Events Planning & Staff members αλλά και ως Επιστημονικός Ερευνητής στο τομέα Περιβάλλον & Ενέργεια. Αγαπά την έρευνα, τη νέα γνώση και προσπαθεί συνεχώς να ενημερώνεται και να δραστηριοποιείται γύρω από κάθε θέμα που της διεγείρει το ενδιαφέρον.