Ιωάννα Παναγιώτη

Η Ιωάννα Παναγιώτη είναι επί πτυχίω φοιτήτρια του τμήματος Επικοινωνίας
και ΜΜΕ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει ολοκληρώσει την πρακτική της
άσκηση στο τμήμα EventsPlanning της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης
«HIGGS: Higher Incubator Giving Growth & Sustainability». Έχει συμβάλλει
στη διοργάνωση πολλών εκδηλώσεων με επίκεντρο τις ελληνικές ΜΚΟ, ενώ
ταυτόχρονα συμμετείχε ως Staff Member του 23 ου Πανελλήνιου Κοινοβουλίου
Νέων (ΠΚΝ). Βασικά γνωρίσματα της προσωπικότητάς της είναι η
εργατικότητα, η εξωστρέφεια και το πνεύμα συνεργασίας. Το έντονο
ενδιαφέρον της για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των ΜΚΟ στην Ελλάδα,
έχει θέσει ως στόχο, για το έτος 2019-2020, την δράση της στην ομάδα των
εξωτερικών συνεργατών της SAFIA, στον τομέα των Δημοσίων Σχέσεων.