Κωνσταντίνος Λοΐζου

Ο Κωνσταντίνος Λοΐζου είναι πεμπτοετής φοιτητής της σχολής Χημικών
Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει πραγματοποιήσει ήδη 3
πρακτικές ασκήσεις με σπουδαιότερες τις 2 τελευταίες στο Ινστιτούτο Κύπρου,
στο κέντρο έρευνας ενέργειας, περιβάλλοντος και νερού. Είναι λάτρης της
σύγχρονης ιστορίας και της έρευνας και αυτό έπαιξε καταλυτικό ρόλο για την
ένταξη του στην οικογένεια της SAFIA σαν μέλος το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019. Παρακολούθησε τα ακαδημαϊκά σεμινάρια και έλαβε μέρος στο 23 ο
Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων (ΠΚΝ) στην επιτροπή με θέμα «Συμφωνία των
Πρεσπών: Όχημα για την ευρωατλαντική πορεία των Δυτικών Βαλκανίων».
Επίσης, είναι εν ενεργεία βουλευτής της επιτροπής Περιβάλλοντος στην
βουλή των νέων αντιπροσώπων της Κύπρου για τα επόμενα 2 χρόνια.