Μπιάνκα Κωνσταντινίδου

Η Μπιάνκα Κωνσταντινίδου είναι τριτοετής φοιτήτρια του τμήματος Επικοινωνίας
Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει επιλέξει τη κατεύθυνση
της Διαφήμισης(Μαρκετινγκ) και των δημοσίων σχέσεων, τομείς στους οποίους θα
ήθελε να ασχοληθεί στη μετέπειτα επαγγελματική της πορεία. Έχει συμμετάσχει σε
εθελοντικές δράσεις και ημερίδες αλληλεγγύης και εξοικίωσης με την αναπηρία
καθώς και σε θερινά προγράμματα επιμόρφωσης και ψυχαγώγησης παιδιών.
Πλέον, ως εξωτερικός συνεργάτης της ομάδας Fundraising ευελπιστεί να
συνεισφέρει ενεργά στο κομμάτι των χορηγιών και να κάνει ακόμα πιο διαδεδομένο
το έργο της Safia. Ομιλεί την αγγλική, γαλλική και ισπανική γλώσσα.