Ηλιάνα Κοντογεώργου

Η Ηλιάνα Κοντογεώργου είναι τριτοετής φοιτήτρια στη Νομική Σχολή Αθηνών και μέσα από τη
σχολή έχει αναπτύξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Διεθνές Δίκαιο και τις Διεθνείς Σχέσεις.
Παράλληλα, ασχολείται ενεργά με τον εθελοντισμό και έχει συμμετάσχει σε διάφορα συνέδρια
και σεμινάρια σχετικά με τη νομική επιστήμη, την οικονομία και την επιχειρηματικότητα. Γνωρίζει
αγγλικά και γαλλικά και έχει εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες. Φέτος συμμετέχει στη SAFIA
ως Εξωτερικός Συνεργάτης στην ομάδα Events Planning & Staff Members με στόχο να
προσφέρει με τις γνώσεις και τις δεξιότητες της και να ενισχύσει τη δράση της οργάνωσης.