Καλαβρουζιώτης Κωνσταντίνος

Ο Κωνσταντίνος Καλαβρουζιώτης διανύει το τέταρτο έτος της νομικής της Αθήνας. Έχει παραστεί σε πληθώρα προσομοιώσεων, φοιτητικών και μη ( mun, ΠΚΝ, Διαμεσολάβησης και διαιτησίας ), και έχει υπάρχει μέλος του τμήματος γραμματειακής υποστήριξης σε θερινά σχολεία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κατά δύο συναπτά έτη.