Ζίου Αλέξανδρος

Ο Αλέξανδρος είναι τεταρτοετής φοιτητής στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολείται ενεργά με τον εθελοντισμό και έχει συμμετάσχει σε διάφορα συνέδρια και σεμινάρια αρκετά από τα οποία σχετίζονταν με τις διεθνείσ σχέσεισ. Με την SAFIA ήρθε σε επαφή μέσω της συμμετοχής του ως βουλευτής στην επιτροπή <<Νεανικές μορφές επιχειρηματικότητας στον 21ο αιώνα>> του 22ου ΠΚΝ.