Κωνσταντίνος Παναγιώτης Βαγιανός

Ο Κωνσταντίνος Παναγιώτης Βαγιανός είναι 3ο ετής φοιτητής στο τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών
και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και παράλληλα 1ο ετής στο Deree-The
American College of Greece κάνοντας minor, Leadership and Management μέσω της
υποτροφίας του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Έχει λάβει μέρος σε προσομοιώσεις διεθνών και
περιφερειακών οργανισμών, σε προγράμματα youth exchange Erasmus + με κυρίως θέματα τον
εθελοντισμό και την νεανική επιχειρηματικότητα καθώς και σε ποικίλα σεμινάρια, συνέδρια και
ημερίδες. Συμπληρωματικά, έχει κάνει πρακτική άσκηση στο Υπουργείο Εξωτερικών στην
διεύθυνση της Υποσαχάριας Αφρικής. Στη Safia συμμετείχε για πρώτη φορά στο 23ο Πανελλήνιο
Κοινοβούλιο Νέων στην επιτροπή με θέμα «Ευρωπαϊκή Στρατιωτική Συνεργασία: Μύθοι,
Πραγματικότητα και προοπτικές ». Πρόσφατα εντάχθηκε ως νέος ερευνητής στο Ινστιτούτο
Διεθνών Σχέσεων στην ομάδα διαχείρισης κρίσεων καθώς και αποτελεί μέλος του Οργανισμού
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων ως δόκιμος συντάκτης άρθρων. Επιπλέον, συμμετείχε λόγω
της μεγάλης αγάπης του για το debate ως ομιλητής στο 1ο International Relations Debate που
διεξήχθει το έτος 2019. Γενικότερα, ο Κωνσταντίνος είχε ιδιαίτερη συμπάθεια στις πολεμικές
τέχνες και στις γλώσσες παρά την δυσλεξία. Ακόμα μεγαλύτερα ενδιαφέρον είχε στα βιβλία
φιλοσοφίας καθώς και στο θέατρο με αγαπημένο θεατρικό συγγραφέα τον Αντόν Τσέχωφ.
Καταληκτικά, αποφάσισε φέτος να συμμετάσχει ενεργά στην SAFIA μέσω του ρόλου του
εξωτερικού συνεργάτη, στην ομάδα του events planning.