Βαγγέλης Αβδούλας

Ο Βαγγέλης Αβδούλας είναι δευτεροετής φοιτητής Νομικής στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα ενδιαφέροντα του επικεντρώνονται στο
δημόσιο διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διπλωματία και έχει
συμμετάσχει σε σειρά σεμιναρίων και προσομοιώσεων με αυτές τις θεματικές. Έχει
επίσης μεγάλο ενδιαφέρον για τις ξένες γλώσσες και είναι ήδη γνώστης αγγλικών
και γερμανικών. Η σχέση του με τη SAFIA ξεκίνησε φέτος από τη θέση του ειδικού
συνεργάτη από όπου ελπίζει να αποκομίσει πολλές εμπειρίες αλλά και να μυήσει
και άλλους φοιτητές στον κόσμο των διεθνών σχέσεων.