Ερευνητική Ομάδα & Ομάδα Αρθρογραφίας

Την αίτηση συμμετοχής στην Ερευνητική Ομάδα & Ομάδα Αρθρογραφίας θα βρείτε εδώ.

Παράλληλα με τις υπόλοιπες Δράσεις, η SAFIA ασχολείται και με την σύσταση ερευνητικών ομάδων οι οποίες θα αναλαμβάνουν να μελετήσουν εις βάθος διάφορα ζητήματα και θα τελούν υπό ακαδημαϊκή εποπτεία.

Φιλοδοξία μας είναι η ερευνητική ομάδα -όπως και το blog- να λειτουργήσουν ταυτόχρονα ως μια ανεξάρτητη πλατφόρμα ανάδειξης νέων ερευνητών κι ένα forum, που θα προάγει τον υγιή προβληματισμό και τον γόνιμο διάλογο.

Η ομάδα περιλαμβάνει φοιτητές από όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος σχολών, επιστημονικών πεδίων κι ενδιαφερόντων. Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτητές, που επιλέχθηκαν, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ή και να διευρύνουν την ερευνητική τους εμπειρία, ερευνώντας, συγγράφοντας και παρουσιάζοντας επιστημονικά άρθρα.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Συντονιστή θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το ΣΤ’ Εξάμηνο των προπτυχιακών σπουδών τους, ενώ όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως Ερευνητές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Ερευνητική Ομάδα & Ομάδα Αρθρογραφίας 2018-2019

7 θεματικοί άξονες:

  • Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις
  • Οικονομικές δυναμικές
  • Άμυνα και Ασφάλεια
  • Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο
  • Κοινωνικά και ανθρωπιστικά ζητήματα
  • Περιβάλλον και Ενέργεια
  • Επιστήμη και Τεχνολογία

Ο αριθμός των ερευνητών ανά υποομάδα θα καθοριστεί από την ποσότητα και την ποιότητα των αιτήσεων. Κάθε υποομάδα θα αποτελείται, εκτός των ερευνητών, από έναν συντονιστή και έναν επιστημονικό σύμβουλο.

Επιστημονικές αναλύσεις:

Οι ερευνητές υποχρεούνται να συγγράφουν μία επιστημονική ανάλυση μηνιαίως, αρχής γενομένης από το μήνα Νοέμβριο και τελικό μήνα τον Ιούνιο. Το όριο λέξεων τίθεται από 700 έως 2.500 λέξεις.

Άμεσες αναλύσεις:

Οι συντονιστές των υποομάδων καλούνται να συγγράφουν για σημαντικά γεγονότα της διεθνούς σκηνής ή της ελληνικής εξωτερικής σκηνής. Οι αναλύσεις δεν θα έχουν την μορφή άρθρων ή δημοσιογραφικού ρεπορτάζ, αλλά επιστημονικό χαρακτήρα, σύντομη έκταση (περί τις 500 λέξεις) και θα αναλύουν τα βαθύτερα αίτια της είδησης. Πρέπει να είναι έτοιμες εντός 24 ωρών και δημοσιευμένες εντός 36 ωρών. Οι συντονιστές θα επιλέγονται βάσει της φύσης του θέματος.

Ανακηρυγμένες ημέρες:

Οι ερευνητές καλούνται να συγγράφουν κείμενα για τις επιλεγμένες ανακηρυγμένες ημέρες (π.χ. “Ημέρα της Ευρώπης”), έπειτα από προγραμματισμό στην αρχή της χρονιάς. Η έκτασή τους καλείται να είναι περί τις 500 λέξεις. Οι ερευνητές επιλέγονται βάσει της φύσης της ανακηρυγμένης ημέρας.

Ομάδα Αρθρογράφων / Άποψη / Γνώμη:

Οι Αρθρογράφοι καλούνται να γράφουν τουλάχιστον ένα άρθρο μηνιαίως, αρχής γενομένης από το μήνα Νοέμβριο και τελικό μήνα τον Ιούνιο. Οι θεματικοί άξονες των άρθρων ταυτίζονται με εκείνες της Ερευνητικής Ομάδας, με πρόσθετο μέλος την ενότητα “Ελληνική εξωτερική πολιτική”. Θα μπορούν να αρθρογραφούν για όλες τις θεματικές ενότητες. Η ομάδα θα επιβλέπεται από έναν συντονιστή, ο οποίος και ο ίδιος θα έχει τη δυνατότητα συγγραφής άρθρων.

Σημείωση 1: Τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας είναι και εν δυνάμει αρθρογράφοι, με την έννοια του ότι μπορούν να συγγράφουν άρθρα γνώμης. Ωστόσο, οι όροι παραμονής τους στο κύριο σώμα της Ερευνητικής ομάδας είναι εκείνοι των μελών της Ερευνητικής Ομάδας.

Σημείωση 2: Τα μέλη της Ομάδας Αρθρογράφων είναι και εν δυνάμει ερευνητές, με την έννοια του ότι μπορούν να συγγράφουν επιστημονικές αναλύσεις. Ωστόσο, οι όροι παραμονής τους στην ομάδα των αρθρογράφων είναι εκείνοι των μελών της ομάδας αρθρογράφων.

Προσωπικός ιστότοπος:

Ο κάθε ερευνητής/αρθρογράφος θα έχει το προσωπικό του προφίλ στο Blog, με φωτογραφία / μίνι βιογραφικό και τις δημοσιευμένες αναρτήσεις του.

Workshops:

Η SAFIA φιλοδοξεί να διοργανώσει workshops με τη συμμετοχή των μελών της ερευνητικής ομάδας, ούτως ώστε να επιτευχθεί και η ανάπτυξη της προφορικής παρουσίασης και public speaking των ερευνητών.

Ποσό εγγραφής:

Τόσο οι συντονιστές, όσο και οι ερευνητές/αρθρογράφοι, έχουν δύο επιλογές με βάση το οικονομικό καθεστώς που θέλουν να έχουν:

  • είτε να επιλέξουν το μεμονωμένο πακέτο των 15 ευρώ,
  • είτε να αποκτήσουν το ενιαίο πακέτο των 35 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συνδρομή εδώ.