Όροι χρήσης

Αυτός ο δικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της S.A.F.I.A. και εμπίπτουν στην προστασία του νόμου 2121/1993 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και των διεθνών συμβάσεων προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας που έχει ενσωματώσει η Ελλάδα στο εθνικό της δίκαιο. Η S.A.F.I.A. είναι ο μοναδικός δικαιούχος και νομικός διαχειριστής του περιεχομένου αυτού του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Παράλληλα, ο επισκέπτης συμμορφώνεται επίσης με τους κανόνες του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες και αποφεύγει κάθε παράνομη ή καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου. Οποιεσδήποτε πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλες πρακτικές που συνιστούν παραβίαση του NETIQUETTE (Δικτυακή Εθιμοτυπία) απαγορεύονται αυστηρά.

Ο επισκέπτης πρέπει να αναγνωρίσει ότι τα αρχεία ή / και τα δεδομένα που υπάρχουν στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ή / και να αναπαραχθούν με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή, γραπτή και σιωπηρή συναίνεση των εν λόγω μερών. Χωρίς εξαίρεση, οποιοδήποτε κείμενο, εικόνα, φωτογραφία, σχέδιο, γραφικά, βίντεο, εφαρμογές λογισμικού, καθώς και οποιαδήποτε λογότυπα, εμπορικά ονόματα, εμπορικά σήματα και άλλα σήματα θεωρούνται περιεχόμενο. Κανένα μέρος της Ιστοσελίδας και κανένα Περιεχόμενο δεν μπορεί να πωληθεί, να μετατραπεί, να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να αναδημοσιευτεί, να μεταφορτωθεί, να δημοσιευθεί, να δημοσιευθεί, να μεταφραστεί, να μεταφραστεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Εφόσον ο χρήστης έχει συμπληρώσει τα αντίστοιχα έντυπα συμμετοχής στη φόρμα εγγραφής μέλους ή/και σε εκδηλώσεις του Σωματείου, αναγνωρίζει ότι η S.A.F.I.A. θα επικοινωνήσει μαζί του σε τακτική βάση για τις επικείμενες ενέργειες και γεγονότα της, μέσω του τακτικού ενημερωτικού δελτίου που διατηρεί (newsletter).

Ο επισκέπτης του παρόντος ιστότοπου έχει διαβάσει και αποδέχεται τους ακόλουθους όρους χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για όλες τις σελίδες, τα γραφικά, τις εικόνες, τις φωτογραφίες και τα αρχεία που περιέχονται στον ιστότοπο, προτού επισκεφθεί / χρησιμοποιήσει τις σελίδες και τις υπηρεσίες του. Σε περίπτωση μη σιωπηρής συμφωνίας, καλείται να αποφεύγει την επίσκεψη ή/και τη χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους.

Ο επισκέπτης αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν βλάβη που τους προκλήθηκε από παράνομη ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών αυτής της ιστοσελίδας. Η S.A.F.I.A. δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν βλάβη που μπορεί να προκάλεσε ο επισκέπτης χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες αυτού του ιστότοπου με δική του βούληση και έχοντας επίγνωση των παρόντων όρων.

Η S.A.F.I.A. δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων ιστότοπων στους οποίους γίνεται ανακατεύθυνση μέσω υπερσυνδέσμων ή διαφημιστικών banner, καθώς και για τυχόν σπασμένη, αποσπασματική ή λανθασμένη ροή πληροφοριών μέσω αυτού του ιστότοπου ή μέσω άλλης ιστοσελίδας ή διακομιστή, από τον οποίο ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο. Οποιαδήποτε σύνδεση με άλλους ιστότοπους γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών του και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί οποιαδήποτε μορφή υποστήριξης. Κατά συνέπεια, συνιστάται ο επισκέπτης να πραγματοποιεί έλεγχο του περιεχομένου των ιστοσελίδων για πιθανές αλλαγές.

 

Προστασία προσωπικών πληροφοριών του επισκέπτη/χρήστη

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών στοιχείων του επισκέπτη / χρήστη διέπεται από τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας (Ν.2472 / 1997, Π.δ.207 / 1998, Π.δ.79 / 2000 και Ν. 2819/2000) και Ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46 / ΕΚ και 97/66 / ΕΚ).

Αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται σε τρίτους, εκτός από τις αρμόδιες αρχές όπου προβλέπεται από τον Νόμο, προκειμένου να προστατεύεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Η S.A.F.I.A. διατηρεί τα αρχεία αυτών των πληροφοριών αποκλειστικά για επικοινωνιακούς και στατιστικούς σκοπούς και για να βελτιώσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση και ανά πάσα στιγμή, ο επισκέπτης/χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διαγραφή, διόρθωση ή τροποποίηση των πληροφοριών του.

Οι ανήλικοι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στον παρόν ιστότοπο και η συγκατάθεσή τους από τους κηδεμόνες τους πρέπει να τεκμαίρεται ως δεδομένη. Οι ανήλικοι επισκέπτες δεν υποχρεούνται να αποκαλύπτουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και άλλοι όροι

Η παρούσα σύμβαση αποτελεί την πλήρη συμφωνία μεταξύ του Σωματείου και του επισκέπτη και δεσμεύει και τα δύο μέρη. Καμία αλλαγή δεν μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη, αν δεν εκφράζεται, δεν εγγράφεται και δεν ενσωματώνεται στο παρόν. Η S.A.F.I.A. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να προσθέσει, να αφαιρέσει ή να συμπυκνώσει το ενημερωτικό και τεχνικό υλικό στον ιστότοπο προκειμένου να διευκολύνει τους επισκέπτες του.

Εάν προκύψουν συγκρούσεις, υπόκεινται στον ελληνικό νόμο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών.