Παλαιότερες Διοικήσεις

2018 - 2019

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος - Μάτσας Ορέστης
Αντιπρόεδρος - Ραπακούσιος Αλέξανδρος
Γενική Γραμματέας - Πέτσου Αγγελική
Ταμίας, Υπεύθυνη Fundraising - Νικολαϊδου Αθανασία
Μέλος, Υπεύθυνη Ερευνητικών Ομάδων - Παπαχαραλάμπους Θεοδώρα Ηλιάνα

Επιτροπή Υπευθύνων Προγραμμάτων

Υπεύθυνοι Συνεργασιών & Αποστολών - Βιολάκη Ροδάνθη & Μπενόπουλος Μάνος
Υπεύθηνη Προώθησης - Σίμου Χρύσα
Υπεύθυνος Projects - Σταματίου Ευάγγελος

Συμβουλευτική Επιτροπή

Δαμανάκης Ορφέας Αλέξανδρος
Θεουλάκης Σάββας
Σκαφτούρος Δημήτριος

2017 - 2018

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος - Σκαφτούρος Δημήτριος
Αντιπρόεδρος - Δέδε Παναγιώτα
Γενικός Γραμματέας - Δαμανάκης Ορφέας Αλέξανδρος
Ταμίας - Ραπακούσιος Αλέξανδρος
Μέλος - Νομικός Μάριος

Επιτροπή Υπευθύνων Προγραμμάτων

Υπεύθυνη Αποστολών Εξωτερικού - Πέτσου Αγγελική
Υπεύθηνος TheSafiaBlog - Θεουλάκης Σάββας
Υπεύθυνος Website - Μάτσας Ορέστης
Υπεύθυνη Social Media - Ιωακειμίδου Ιωάννα
Υπεύθυνη Human Resources - Σούρπη Ρένα

Συμβουλευτική Επιτροπή

Κοκοτή Λιλή
Καϊτάζης Μάριος Ανέστης
Ράφα Ειρήνη

2016 - 2017

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος - Κοκοτή Λιλή
Αντιπρόεδρος - Καϊτάζης Μάριος Ανέστης
Γενικός Γραμματέας - Σκληρού Ευσταθία
Ταμίας - Καλοχριστιανάκη Μαρία
Μέλος - Ράφα Ειρήνη

Επιτροπή Υπευθύνων Προγραμμάτων

Υπεύθυνη Αποστολών Εξωτερικού - Δαμανάκης Ορφέας Αλέξανδρος
Υπεύθηνος Website & Blog - Σκαφτούρος Δημήτριος
Υπεύθηνη Προώθησης - Δέδε Παναγιώτα

Συμβουλευτική Επιτροπή

Καραντινού Μαριαλένα
Πάτσης Λευτέρης

2015 - 2016

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος - Καραντινού Μαριαλένα
Αντιπρόεδρος - Πάτσης Λευτέρης
Γενικός Γραμματέας - Χαράτσογλου Παναγιώτα
Ταμίας - Σκληρού Έφη
Μέλος - Λουλούδη Πηνελόπη

Επιτροπή Υπευθύνων Προγραμμάτων

Υπεύθυνη Αποστολών Εξωτερικού - Μαργετουσάκη Ειρήνη
Υπεύθηνος Website & Blog - Πανούρης Ιωάννης
Υπεύθηνη Προώθησης - Τουρκάν Μαρία
Υπεύθυνη Human Resources - Κοκοτή Λιλή