2020 - 2021
Οργανωτική Επιτροπή Πρόεδρος - Μετινίδου Τζωρτζίνα Αντιπρόεδρος - Λοΐζου Κωνσταντίνος Γενικός Γραμματέας - Θεοδοσάκης Ανδρέας Ταμίας, Υπεύθυνη Fundraising - Κωνσταντινίδου Μπιάνκα Μέλος, Events Planning - Στάθη Λυδία Επιτροπή Υπευθύνων Προγραμμάτων Υπεύθυνη Ερευνητικών Ομάδων - Πισιμίση Κέλλυ Υπεύθηνη Δημοσίων Σχέσεων - Σινέμογλου Ιωάννα Υπεύθυνη Συνεργασιών - Διαλινάκη Μαρία Συμβουλευτική Επιτροπή Σίμου Χρύσα Τσατσαρίδου Σοφία Ευαγγελόπουλος Γιώργος
2019 - 2020
Οργανωτική Επιτροπή Πρόεδρος - Σίμου Χρύσα Αντιπρόεδρος - Ευαγγελόπουλος Γιώργος Γενικός Γραμματέας - Σταματίου Ευάγγελος Ταμίας, Υπεύθυνη Fundraising - Μετινίδου Γεωργία Μέλος, Υπεύθυνη Ερευνητικών Ομάδων - Τσατσαρίδου Σοφία Επιτροπή Υπευθύνων Προγραμμάτων Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού & Tech Support - Φωκίων Σπύρογλου Υπεύθηνη Δημοσίων Σχέσεων - Ελίνα Ευαγγελοπούλου , Μάγδα Τσόχα Υπεύθυνος Συνεργασιών - Βασίλης Αναστόπουλος Υπεύθυνη Αποστολών - Μαρία Βασταρδή Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - Ιωάννα Ντετοπούλου Συμβουλευτική Επιτροπή Μάτσας Ορέστης Ραπακούσιος Αλέξανδρος Πέτσου Αγγελική
2018 - 2019
Οργανωτική Επιτροπή Πρόεδρος - Μάτσας Ορέστης Αντιπρόεδρος - Ραπακούσιος Αλέξανδρος Γενική Γραμματέας - Πέτσου Αγγελική Ταμίας, Υπεύθυνη Fundraising - Νικολαϊδου Αθανασία Μέλος, Υπεύθυνη Ερευνητικών Ομάδων - Παπαχαραλάμπους Θεοδώρα Ηλιάνα Επιτροπή Υπευθύνων Προγραμμάτων Υπεύθυνοι Συνεργασιών & Αποστολών - Βιολάκη Ροδάνθη & Μπενόπουλος Μάνος Υπεύθηνη Προώθησης - Σίμου Χρύσα Υπεύθυνος Projects - Σταματίου Ευάγγελος Συμβουλευτική Επιτροπή Δαμανάκης Ορφέας Αλέξανδρος Θεουλάκης Σάββας Σκαφτούρος Δημήτριος
2017 - 2018
Οργανωτική Επιτροπή Πρόεδρος - Σκαφτούρος Δημήτριος Αντιπρόεδρος - Δέδε Παναγιώτα Γενικός Γραμματέας - Δαμανάκης Ορφέας Αλέξανδρος Ταμίας - Ραπακούσιος Αλέξανδρος Μέλος - Νομικός Μάριος Επιτροπή Υπευθύνων Προγραμμάτων Υπεύθυνη Αποστολών Εξωτερικού - Πέτσου Αγγελική Υπεύθηνος TheSafiaBlog - Θεουλάκης Σάββας Υπεύθυνος Website - Μάτσας Ορέστης Υπεύθυνη Social Media - Ιωακειμίδου Ιωάννα Υπεύθυνη Human Resources - Σούρπη Ρένα Συμβουλευτική Επιτροπή Κοκοτή Λιλή Καϊτάζης Μάριος Ανέστης Ράφα Ειρήνη
2016 - 2017
Οργανωτική Επιτροπή Πρόεδρος - Κοκοτή Λιλή Αντιπρόεδρος - Καϊτάζης Μάριος Ανέστης Γενικός Γραμματέας - Σκληρού Ευσταθία Ταμίας - Καλοχριστιανάκη Μαρία Μέλος - Ράφα Ειρήνη Επιτροπή Υπευθύνων Προγραμμάτων Υπεύθυνη Αποστολών Εξωτερικού - Δαμανάκης Ορφέας Αλέξανδρος Υπεύθηνος Website & Blog - Σκαφτούρος Δημήτριος Υπεύθηνη Προώθησης - Δέδε Παναγιώτα Συμβουλευτική Επιτροπή Καραντινού Μαριαλένα Πάτσης Λευτέρης
2015 - 2016
Οργανωτική Επιτροπή Πρόεδρος - Καραντινού Μαριαλένα Αντιπρόεδρος - Πάτσης Λευτέρης Γενικός Γραμματέας - Χαράτσογλου Παναγιώτα Ταμίας - Σκληρού Έφη Μέλος - Λουλούδη Πηνελόπη Επιτροπή Υπευθύνων Προγραμμάτων Υπεύθυνη Αποστολών Εξωτερικού - Μαργετουσάκη Ειρήνη Υπεύθηνος Website & Blog - Πανούρης Ιωάννης Υπεύθηνη Προώθησης - Τουρκάν Μαρία Υπεύθυνη Human Resources - Κοκοτή Λιλή
Τηλέφωνο:
21 0325 5421
Αιόλου 42-44
10560 Αθήνα
infosafia@gmail.com