Την αίτηση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα σεμινάρια μπορείτε να βρείτε εδώ. Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων είναι η 4η Απριλίου 2019, στις 23:59.

Η SAFIA στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον όμιλο εταιρειών ΕΕΟ Group, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να προσφέρει σε 20 μέλη της, 4 εκπαιδευτικά σεμινάρια συνολικής διάρκειας 24 ωρών, τις ημερομηνίες 6 Απριλίου, 20 Απριλίου, 11 Μαΐου και 18 Μαΐου ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.  Η θεματική των σεμιναρίων είναι: «Από τη Θεωρία της ευρωπαϊκής ενοποίησης στην Πράξη. Τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Ε.Ε. και η εφαρμογή τους».

Ο όμιλος εταιρειών EEO Group δραστηριοποιείται ως συμβουλευτικός παράγοντας στον τομέα της δημιουργίας, διαχείρισης και ολοκλήρωσης ευρωπαϊκών προγραμμάτων κοινωνικής, επιχειρηματικής και εκπαιδευτικής φύσεως. Η 25ετής και πλέον εμπειρία του στον χώρο αυτό καθιστά την ΕΕΟ Group μια εκ των μεγαλύτερων εταιρειών στο χώρο, σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.

Στην αμφίδρομη προσπάθεια τόσο της SAFIA, όσο και του ομίλου ΕΕΟ Group για την δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ της πανεπιστημιακής κοινότητας με την αγορά εργασίας, πραγματοποιούνται για 4 Σάββατα (6/4, 20/4, 11/5, 18/5), σεμινάρια με τα παρακάτω συναφή μεταξύ τους αντικείμενα:

Θεματικές ενότητες Σεμιναρίου:

Θεματική Ενότητα 1: Χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση των πολιτικών της Ε.Ε.

Θα εξεταστούν:

 • Κατανόηση του “τι είναι” και “τι δεν είναι” τα προσωπικά δεδομένων
 • Γνώση του Ευρωπαϊκού και Εθνικού κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Θεματική Ενότητα 2: Το Χρηματοδοτικό Εργαλείο Erasmus Plus (E+)

Θα εξεταστούν:

 • Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο συγκροτήθηκε το Πρόγραμμα Erasmus και των προτεραιοτήτων του
 • Γνωριμία των βασικών Αρχών που συγκροτούν το E+, (εφαρμογή της Αρχής της Εταιρικότητας, χρήση των Partnerships κτλ).
 • Τι χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ε+
 • Τάσεις και εφαρμογή του Ε+ 2021 – 2027
 • Πώς βρίσκω και κατανοώ (αποδελτιώνω) ένα Call E+
 • Τι είναι ένα Concept Note
 • Πώς φτιάχνω ένα σωστό partnership

Θεματική Ενότητα 3: Παραδείγματα – Case Studies

Θα εξεταστούν:

 • Παραδείγματα καλών και κακών Concept Note για Ευρωπαϊκό Έργο
 • Παραδείγματα υποβληθέντων Προτάσεων που έχουν εγκριθεί και της πορείας υλοποίησής τους
 • Ανάλυση των παραδειγμάτων και του τρόπου σκέψης που οδήγησαν στην έγκριση των Προτάσεων

Θεματική Ενότητα 4: Προετοιμασία Πρότασης – Υποδείγματος Erasmus + KA2 – Exchange of Good Practices

Θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο για την:

 • Προετοιμασία ενός Concept Note
 • Εύρεση ενός Call στο πλαίσιο του E+
 • Δημιουργία ενός κατάλληλου Partnership
 • Προετοιμασία ενός application στο πλαίσιο του E+ (ΚΑ2 – Youth)

Χώρος Διεξαγωγής:

 • Γραφεία ΕΕΟ Group A.E. (www.eeogroup.gr), Εταιρεία Συμβούλων, Μέλος του ΣΕΣΜΑ
 • Μαυροκορδάτου 1-3, 5ος Όροφος

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

06.04.2019, ώρες 09.30 – 15.30, σύνολο 6 ώρες

20.04.2019, ώρες 09.30 – 15.30, σύνολο 6 ώρες

11.05.2019, ώρες 09.30 – 15.30, σύνολο 6 ώρες

18.05.2019, ώρες 09.30 – 15.30, σύνολο 6 ώρες

Σύνολο ωρών: 24

Εισηγητής: κος Γράσσος Θεόδωρος (Project Manager EEO Group)

Μετά το πέρας των σεμιναρίων θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό παρακολούθησης, απο την ΕΕΟ Group A.E.. Απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του πιστοποιητικού  είναι η παρακολούθηση του συνόλου των σεμιναρίων (24 ώρες).

Την αίτηση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα σεμινάρια μπορείτε να βρείτε εδώ. Η επιλογή των 20 συμμετεχόντων θα γίνει με βάση: i) την δυνατότητα παρουσίας του ενδιαφερομένου σε ολόκληρο τον κύκλο των σεμιναρίων, ii) την έως τώρα παρουσία του μέλους στη SAFIA, καθώς και χρονική σειρά προτεραιότητας.