Αιτήσεις

Δράσεις SAFIA

Αιτήσεις Staff Members & Press Team για το 24ο Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων

Τη φόρμα υποβολής θα βρείτε εδώ.

Αιτήσεις Βουλευτών για το 24ο Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων

Τη φόρμα υποβολής θα βρείτε εδώ.

Αιτήσεις Συντονιστών για το 24ο Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων

Τη φόρμα υποβολής θα βρείτε εδώ.

SAFIA goes to the USA

Τη φόρμα υποβολής θα βρείτε εδώ.

Συμμετοχή στην ομάδα εξωτερικών συνεργατών 2019-2020

Τη φόρμα υποβολής θα βρείτε εδώ.

Αίτηση ενδιαφέροντος για Συντονισμό Ερευνητικής Ομάδας ή Ομάδας Αρθρογραφίας

Τη φόρμα υποβολής θα βρείτε εδώ.

Αίτηση ενδιαφέροντος για τις Ερευνητικές Ομάδες των Ερευνητών και Αρθρογράφων

Τη φόρμα υποβολής θα βρείτε εδώ.


 

Ενιαίο Πακέτο

Δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις δράσεις της SAFIA

Την αίτηση συμμετοχής μπορείς να βρεις εδώ.

Περιλαμβάνει την απόκτηση ιδιότητας μέλους SAFIA, καθώς επιπρόσθετα την απαλλαγή καταβολής των μεμονωμένων πακέτων για συμμετοχή στις εκάστοτε δράσεις της οργάνωσης και την a priori κράτηση θέσης στο registration form, στις εκδηλώσεις/ημερίδες/συνέδρια και τα workshops της οργάνωσης.

Επισημαίνεται πως ο ενδιαφερόμενος καλείται να συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής για κάθε δράση στην οποία επιθυμεί να λάβει μέρος.


 

Περισσότερες πληροφορίες για τη συνδρομή θα βρείτε εδώ.