Τι περιλαμβάνει η ιδιότητα μέλους:

Περιλαμβάνει την απόκτηση ιδιότητας μέλους SAFIA, καθώς επιπρόσθετα την απαλλαγή καταβολής των μεμονωμένων πακέτων για συμμετοχή σε συγκεκριμένες δράσεις της οργάνωσης και την a priori κράτηση θέσης στο registration form, στις εκδηλώσεις/ημερίδες/συνέδρια και τα workshops της οργάνωσης.

Επισημαίνεται πως ο ενδιαφερόμενος καλείται να συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής για κάθε δράση στην οποία επιθυμεί να λάβει μέρος. Επίσης συμπεριλαμβάνονται:

  • τα δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στα διοικητικά όργανα της Οργάνωσης
  • το δικαίωμα χρήσης της ανανεωμένης δανειστικής βιβλιοθήκης μας

Η εξόφληση της συνδρομής καθίσταται δυνατή με δύο τρόπους:

  • είτε τοις μετρητοίς στα γραφεία μας (Αιόλου 42 – 44, 3ος όροφος, 10560 Αθήνα) κατά τις ώρες γραφείου ή έπειτα από συνεννόηση μέσω του infosafia@gmail.com
  • είτε με κατάθεση, μεταφορά ή έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρούμε στο πιστωτικό ίδρυμα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., με αριθμό: 5029089576276, και IBAN: GR66 0172 0290 0050 2908 9576 276, αναγράφοντας στο πεδίο της αιτιολογίας τη φράση “εγγραφή νέου μέλους” και το ονοματεπώνυμό σας.

Σε περίπτωση τραπεζικής εξόφλησης του ποσού, παρακαλείσθε να αποστείλετε την απόδειξη συναλλαγής στο infosafia@gmail.com.

Σημειώνεται ότι η συνδρομή είναι ετήσια και εξοφλείται με εφάπαξ καταβολή της.

Τηλέφωνο :
21 0325 5421
Αιόλου 42-44
10560 Αθήνα
infosafia@gmail.com