Αγαπητά μέλη και φίλοι,

Το 23ο Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων πραγματοποιήθηκε  στις 27-31 Μαρτίου 2019, με κεντρικό άξονα “Ανακατανομές ισχύος σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο Διεθνές Σύστημα.” Η διοργάνωση στέφθηκε με επιτυχία για 23η συνεχή χρονιά, φέρνοντας νέους και νέες σε επαφή με τα φλέγοντα ζητήματα του Διεθνούς Συστήματος.

Οι επιτροπές του 23ου ΠΚΝ ήταν για πρώτη φορά 11, καθώς φιλοξενήθηκε επιτροπή μαθητών από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι επιτροπές ήταν οι εξής: 

Οι τελετές έναρξης και λήξης του 23ου ΠΚΝ έλαβαν χώρο στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι 3 μέρες των εργασίων πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις του ALBA και του Deree (The American College of Greece).


Τηλέφωνο:
21 0325 5421
Αιόλου 42-44
10560 Αθήνα
infosafia@gmail.com