Για άλλη μία χρονιά οι επιτροπές, κατάρτισαν και παρουσίασαν εργασίες για φλέγοντα ζητήματα της διεθνούς επικαιρότητας, βοηθούμενοι από επιστημονικούς συνεργάτες εγνωσμένου κύρους! Η διοργάνωση διεξήχθη στους χώρους του ALBA Graduate Business School, του Deree – The American College of Greece και του Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός. Πολλοί ενδιαφερόμενοι δήλωσαν συμμετοχή και έλαβαν ενεργά μέρος ως μέλη των επιτροπών. Το κοινοβουλευτικό έργο ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και το αποτέλεσμα δικαίωσε την προσπάθεια των βουλευτών οι οποίοι εργάστηκαν με αμεροληψία.

Για πρώτη φορά, στο Κοινοβούλιο συμμετείχε εξαμελής Ομάδα Υποστήριξης, με ρόλο τη διοικητική υποστήριξη του έργου της Οργανωτικής Επιτροπής και την επίβλεψη εφαρμογής των κανονισμών! Έτσι εξασφαλίστηκε η ακεραιότητα της διαδικασίας και αποφασίστηκε να εφαρμοστεί ανάλογο μέτρο μελλοντικά . Η διαδικασία έκλεισε με μεγάλη ικανοποίηση για τους βουλευτές, τη διοίκηση και τους επιστημονικούς συνεργάτες ,αλλά και με πολλές ευχές για επιτυχή ακαδημαϊκή πορεία.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το 2017!

Φωτογραφικό Υλικό:


Τηλέφωνο:
21 0325 5421
Αιόλου 42-44
10560 Αθήνα
infosafia@gmail.com