Ερευνητική Ομάδα Μελέτης 2017-2018

 

Αγαπητά μέλη και φίλοι της SAFIA,

 

Το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ξεκίνησε και η νέα διοίκηση της SAFIA προκηρύσσει τον σχηματισμό της νέας Ερευνητικής Ομάδας Μελέτης της. Φέτος η ομάδα μας θα έχει την μορφή 4 θεματικών υποομάδων:

  1. Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις
  2. Οικονομικές Δυναμικές
  3. Κοινωνικά και Ανθρωπιστικά Ζητήματα
  4. Περιβαλλοντικά Ζητήματα

Μετά τον σχηματισμό της νέας Ερευνητικής Ομάδας Μελέτης όσοι θα έχουν επιλεγεί ως Ερευνητές αναλαμβάνουν:

  • συγκεκριμένες χώρες ή περιοχές του κόσμου,
  • την υποχρέωση καθημερινής μελέτης και αναδημοσίευσης ειδήσεων σχετικών με την θεματική της υποομάδας τους και με τις χώρες ή περιοχές του κόσμου που έχουν αναλάβει,
  • την υποχρέωση ολοκλήρωσης 3 αναλύσεων (με την δυνατότητα ολοκλήρωσης 2 ακόμη αναλύσεων) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και
  • την υποχρέωση συμμετοχής στις συναντήσεις της ομάδας και τις μηνιαίες συναντήσεις της υποομάδας τους.

Οι Συντονιστές θα είναι Υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία, τους 5-6 Ερευνητές και τον συντονισμό μηνιαίων συναντήσεων της υποομάδας που θα αναλάβουν. Θα είναι Συνυπεύθυνοι από κοινού με τον Υπεύθυνο της Ερευνητικής Ομάδας Μελέτης της SAFIA για όλα τα κοινά ερευνητικά project στα πλαίσια της ευρύτερης ομάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι για την θέση του Συντονιστή θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το ΣΤ’ Εξάμηνο των προπτυχιακών σπουδών τους, ενώ όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως Ερευνητές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το Β’ Εξάμηνο των προπτυχιακών σπουδών τους. Μια ακόμη προϋπόθεση συμμετοχής στην ομάδα είτε ως Συντονιστές είτε ως Ερευνητές είναι η καταβολή του κόστους συνδρομής για την ιδιότητα μέλους στην SAFIA (25€ ετησίως – το έτος ορίζεται ακαδημαϊκά – μετά την καταβολή του ποσού υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής σε όλες τις δραστηριότητές μας). Δυνατότητα υποβολής αίτησης έχουν και τα μη μέλη της SAFIA.

Με εκτίμηση,

Η Οργανωτική Επιτροπή της SAFIA