Εξωτερικοί Συνεργάτες

Ο τομέας των Εξωτερικών Συνεργατών θα προσφέρει επικουρικά στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης, σε νευραλγικούς τομείς.

Για το νέο ακαδημαϊκό έτος, το αποτέλεσμα της πλήρους αναδιοργάνωσης του συγκεκριμένου τομέα οδήγησε στην κατάτμησή του σε πέντε τμήματα:  

  • Ομάδα Προώθησης

Αναλαμβάνει το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και την επιμέλεια ενός προωθητικού πλάνου για κάθε δράση της SAFIA. Παράλληλα, βρίσκει τις κατάλληλες ευκαιρίες για προώθηση της οργάνωσης εν συνόλω, ίσως και με τη φυσική της παρουσία σε εκδηλώσεις παρόμοιου τύπου αλλά και σε χώρους, π.χ. πανεπιστημιακούς, όπου υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης και προσέλκυσης μελών. Επικεφαλής τίθεται η Υπεύθυνη Προώθησης.

 

 

 

  • Ομάδα Events Planning & Staff Members

Η συγκεκριμένη ομάδα, εκτός από brainstorming γύρω από τη θεματολογία και τους συμμετέχοντες από τον ακαδημαϊκό και όχι μόνο χώρο, έχει την αρμοδιότητα της επιμέλειας όλων των τομέων των ακαδημαϊκών εκδηλώσεων και προσομοιώσεων που διοργανώνονται από τη SAFIA, όπως η εύρεση χώρου διεξαγωγής της εκδήλωσης, η εύρεση κατάλληλης ημερομηνίας και ώρας, η κατάρτιση του προγράμματος της εκδήλωσης, καθώς και η επιμέλεια επί των logistics, με υπολογισμό εκτιμώμενου κόστους. Παράλληλα, θέτουν τις ιδέες τους στην ομάδα προώθησης, ώστε η τελευταία να προχωρά στη σχεδίαση ανάλογου προωθητικού πλάνου. Τέλος, προσφέρουν γραμματειακή υποστήριξη και βοηθούν στην εξυπηρέτηση  των συμμετεχόντων σε περίπτωση που η εκάστοτε δράση περιλαμβάνει σνακ και καφέ. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, αναλαμβάνουν σε συνεργασία με την ομάδα του tech support, την αποστολή των πιστοποιητικών και την επιλογή του φωτογραφικού υλικού για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της οργάνωσης. Επικεφαλής τίθεται ο Υπεύθυνος Εκδηλώσεων.

  • Ομάδα Fundraising

Ο τομέας του Fundraising περιλαμβάνει την εξασφάλιση των απαραίτητων οικονομικών πόρων για τη χρηματοδότηση των δράσεων της οργάνωσης. Εκτός από τις συνδρομές των μελών της, η αποκόμιση πόρων από κάθε λογής φορείς, εξασφαλίζει τη μεγιστοποίηση της ποιότητας της εκάστοτε δράσης. Η ομάδα βρίσκεται σε αναζήτηση των φορέων, αναπτύσσει επικοινωνία μαζί τους και εν τέλει θα προβάλλει το αίτημα της. Επικεφαλής τίθεται ο Υπεύθυνος Fundraising.

 

 

  • Ομάδα Tech Support

Η ομάδα του tech support δρα για την ποιοτική αναβάθμιση και συντήρηση του website. Ταυτόχρονα, υλοποιεί και διαμορφώνει το υλικό είτε αφορά την προώθηση, σε συνεννόηση με την ομάδα προώθησης, είτε αφορά γενικότερα τις δράσεις της SAFIA, π.χ. αφίσες και βίντεο. Τέλος, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, θα προσφέρει τεχνική υποστήριξη στις ίδιες τις δράσεις της οργάνωσης. Γνώσεις προγραμμάτων επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, π.χ. Photoshop, Canva, είναι επιθυμητές. Επικεφαλής τίθεται ο Υπεύθυνος website & social media.

  • Ομάδα Editorial

Η συγκεκριμένη ομάδα δρα υποστηρικτικά στην ερευνητική ομάδα της οργάνωσης. Συγκεκριμένα, πραγματοποιεί μορφολογικό έλεγχο στο υλικό των ερευνητών, προβαίνει στην απαραίτητη διαμόρφωσή του και εν τέλει δημοσιεύει στο theSafiaBlog τις αναλύσεις και τα άρθρα των μελών της ερευνητικής ομάδας καθώς και των αρθρογράφων. Ταυτόχρονα, προχωρά σε brainstorming και κατάθεση προτάσεων για την επίτευξη μεγαλύτερης εξωστρέφειας και αξιοποίηση του ερευνητικού υλικού με άλλες οργανώσεις, ιδρύματα, think tanks, ερευνητικά κέντρα και λοιπά. Επικεφαλής τίθεται ο Υπεύθυνος της Ερευνητικής ομάδας.