Βιβλιοθήκη

Στα γραφεία της SAFIA λειτουργεί

δανειστική βιβλιοθήκη με πάνω από 1400 τίτλους.

Ορισμένες θεματικές ενδεικτικά : α) Δοκίμια , β) Πολιτική , γ) Εκπαίδευση , δ) Διπλωματία , ε) Ευρώπη , στ) Εξωτερική πολιτική , ζ) Θεσμοί , η) Τομέας Ηνωμένων Εθνών και άλλοι

Δικαίωμα Δανεισμού έχουν όλα τα μέλη της SAFIA.

Comments are closed.