Ιστορία

Η SAFIA (Students Association For International Affairs) ιδρύθηκε στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 1994 από φοιτητές Διεθνών Σχέσεων και Πολιτικών Επιστημών.

Υπήρξε μία πρωτοβουλία ανεξάρτητη που έγινε αμέσως αποδεκτή και αναγνωρίσιμη από όλους τους φορείς. Από τον πρώτο χρόνο ξεκίνησε το έργο της SAFIA με τη διοργάνωση Ελληνικών και Διεθνών Συνεδρίων σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς που γρήγορα αγκάλιασαν τις πρωτοβουλίες της.Το Μάιο του 1996, η SAFIA διοργανώνει το Α’ Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων το οποίο θα αποτελέσει ένα νέο πρωτότυπο, χωρίς προηγούμενο θεσμό που θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φοιτητών όλης της Ελλάδας. Σήμερα, ο θεσμός αυτός διατηρείται ακέραιος έχοντας αποκτήσει το κύρος ενός αναγνωρισμένου επιστημονικού εγχειρήματος εκ μέρους των φοιτητών. Με τη διοργάνωση δεκάδων επιστημονικών εκδηλώσεων, με τη σύσταση ερευνητικών ομάδων εργασίας και με τη συγγραφή επιστημονικών εκδόσεων, η SAFIA κατέστη μία από τις πλέον αναγνωρισμένες φοιτητικές οργανώσεις που διαθέτουν μία κοινότητα νέων ανθρώπων, επιστημονικά καταρτισμένων, το όνειρο τον οποίων εκφράζεται μέσα από τη φράση «Θέλουμε να Αλλάξουμε τον Κόσμο».

 

Σκοποί :

• Η προαγωγή της επιστημονικής μελέτης των διεθνών και ευρωπαϊκών σχέσεων, διαμέσου της διεπιστημονικής   έρευνας και της συγκριτικής ανάλυσης.

• Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής και ξένης ακαδημαϊκής κοινότητας.

• Η δραστηριοποίηση σε θέματα και προβλήματα που αφορούν τη διεθνή κοινότητα, στη βάση του σεβασμού του απαραβίαστου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών της ελευθερίας, δημοκρατίας και ισότητας.

 

Περαιτέρω στόχοι :

Η οργάνωση στοχεύει στην δημιουργία ενός παγκόσμιου ανοικτού πνευματικού κύκλου φοιτητών και νέων που ενδιαφέρονται για την προώθηση των διεθνών και ευρωπαϊκών σχέσεων και τη μελέτη θεμάτων παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Η συνεργασία και ο διάλογος μεταξύ νέων σε παγκόσμιο επίπεδο, συμβάλλει στην αλληλοκατανόηση και στη δημιουργία διαύλων συνεργασίας μεταξύ των λαών δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για τη γέννηση μιας παγκόσμιας κοινωνίας πολιτών, οι δεσμοί φιλίας και εμπιστοσύνης των οποίων, θα αποτελέσουν ένα σημαντικό εχέγγυο για την υλοποίηση του οράματος ενός καλύτερου κόσμου.