Ιστορία

Η SAFIA (Students Association For International Affairs) ιδρύθηκε στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 1994 από φοιτητές Διεθνών Σχέσεων και Πολιτικής Επιστήμης.

Υπήρξε μία πρωτοβουλία ανεξάρτητη που έγινε αμέσως αποδεκτή και αναγνωρίσιμη από όλους τους φορείς. Από τον πρώτο χρόνο ξεκίνησε το έργο της SAFIA με τη διοργάνωση Ελληνικών και Διεθνών Συνεδρίων σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς που γρήγορα αγκάλιασαν τις πρωτοβουλίες της.Το Μάιο του 1996, η SAFIA διοργανώνει το Α’ Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων το οποίο θα αποτελέσει ένα νέο πρωτότυπο, χωρίς προηγούμενο θεσμό που θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φοιτητών όλης της Ελλάδας. Σήμερα, ο θεσμός αυτός διατηρείται ακέραιος έχοντας αποκτήσει το κύρος ενός αναγνωρισμένου επιστημονικού εγχειρήματος εκ μέρους των φοιτητών. Με τη διοργάνωση δεκάδων επιστημονικών εκδηλώσεων, με τη σύσταση ερευνητικών ομάδων εργασίας και με τη συγγραφή επιστημονικών εκδόσεων, η SAFIA κατέστη μία από τις πλέον αναγνωρισμένες φοιτητικές οργανώσεις που διαθέτουν μία κοινότητα νέων ανθρώπων, επιστημονικά καταρτισμένων, το όνειρο τον οποίων εκφράζεται μέσα από τη φράση «Θέλουμε να Αλλάξουμε τον Κόσμο».

 

Comments are closed.