Εκλογές SAFIA 2018-2019

Εκλογική διαδικασία SAFIA 2018 – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της SAFIA

 

Η Οργανωτική Επιτροπή κηρύττει την έναρξη των αιτήσεων την 10η Αυγούστου, στο safia.gr καθώς και μέσω newsletter στα ενεργά μέλη της οργάνωσης. Οι αιτήσεις καταλήγουν την 20η Αυγούστου και ώρα 23:59:59.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πραγματοποιείται μέσω της σχετικής φόρμας στην οποία θα επισυνάπτονται ένα βιογραφικό σημείωμα, καθώς και ένα motivation letter (έως 300 λέξεις).

Συγκεκριμένα, η παραπάνω προθεσμία αποτελεί το 1ο στάδιο της φετινής εκλογικής διαδικασίας. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για Εφορευτική Επιτροπή, Οργανωτική Επιτροπή, Επιτροπή Υπευθύνων Προγραμμάτων και Επιτροπή Επιστημονικών Συμβούλων, καθώς και δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη της SAFIA (αφού έχουν καταβάλει δηλαδή την ετήσια συνδρομή των 25€ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την Γενική Συνέλευση). Παρακάτω αναφέρονται τα επόμενα στάδια που οδηγούν στην εκλογή της Διοίκησης της οργάνωσής μας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Κατά το 2ο στάδιο, η Οργανωτική Επιτροπή, ενθαρρύνει τις προπαρασκευαστικές συζητήσεις μεταξύ των υποψηφίων, για τον καθορισμό των βασικών αρχών και ιδεών για την οργάνωση το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, οι οποίες δύνανται να διαρκέσουν έως την 4η Σεπτεμβρίου.

Στο 3ο στάδιο και συγκεκριμένα την 5η Σεπτεμβρίου, η Οργανωτική Επιτροπή, μέσω mail, στέλνει την επίσημη φόρμα για αίτηση συμμετοχής στα υποψήφια μέλη, φόρμα η οποία περιλαμβάνει την επικύρωση της υποψηφιότητας, είτε για Οργανωτική Επιτροπή, είτε για την Επιτροπή Υπευθύνων Προγραμμάτων, είτε για την Επιτροπή Επιστημονικών Συμβούλων. Η καταληκτική ημερομηνία επικύρωσης της υποψηφιότητας είναι η 9η Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59:59.

Το 4ο στάδιο περιλαμβάνει την Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται την 14η Σεπτεμβρίου για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου [1] [2]. Θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

  1. Ετήσιος Απολογισμός Δράσεων και Δραστηριοτήτων της SAFIA για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018,
  2. Εκλογές για την ανάδειξη Οργανωτικής Επιτροπής και Επιτροπής Υπευθύνων Προγραμμάτων και Επιτροπής Επιστημονικών Συμβούλων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,
  3. Προτάσεις δράσεων για τα επόμενα δύο εξάμηνα.

Στην αρχή, η Οργανωτική Επιτροπή 2017-2018, προτείνει τον αριθμό των θέσεων για την Επιτροπή Υπευθύνων Προγραμμάτων και την Επιτροπή Επιστημονικών Συμβούλων και η Γενική Συνέλευση με ανάταση χεριών, υπερψηφίζει ή καταψηφίζει [3] την πρόταση. Στη συνέχεια, με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για την Οργανωτική Επιτροπή, ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για την Επιτροπή Υπευθύνων Προγραμμάτων και ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για τους Επιστημονικούς Συμβούλους, πραγματοποιείται μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη πέντε (5) μελών της Οργανωτικής Επιτροπής, [4] μελών της Επιτροπής Υπευθύνων Προγραμμάτων και μελών της Επιτροπής Επιστημονικών Συμβούλων.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail της οργάνωσης (infosafia@gmail.com).

 

Παρατηρήσεις:

[1] Η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται κανονικά για Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 19:00 στα γραφεία της SAFIA (Αιόλου 42-44, 3ος όροφος). Όμως, καθότι το Καταστατικό ορίζει ότι, εφόσον στην πρώτη ορισθείσα ημερομηνία δεν συμπληρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα, ίδια ώρα και μέρα. Καθώς η πλειοψηφία του συνόλου των μελών καθίσταται δύσκολο έως ακατόρθωτο να συγκεντρωθεί, προς διευκόλυνση όλων, η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με βάση την απαρτία των παρόντων μελών, την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 19:00.

[2] Η Επιτροπή Επιστημονικών Συμβούλων δεν είναι ενεργό μέρος της Διοίκησης, η οποία λαμβάνει αποφάσεις σε επίπεδο Οργανωτικής Επιτροπής και Επιτροπής Υπευθύνων Προγραμμάτων.

[3] Σε περίπτωση καταψήφισης, υποβάλλονται μεμονωμένες προτάσεις για τον αριθμό των θέσεων, τίθενται προς ψήφιση και η πλειοψηφούσα εφαρμόζεται από το νέο Διοικητικό σχήμα.

[4] Η Επιτροπή Υπευθύνων Προγραμμάτων περιλαμβάνει τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και δε δύναται να ξεπερνά συνολικά τα 15 μέλη.

Comments are closed.