Σκοπός

Σκοποί :

• Η προαγωγή της επιστημονικής μελέτης των διεθνών και ευρωπαϊκών σχέσεων, διαμέσου της διεπιστημονικής έρευνας και της συγκριτικής ανάλυσης.

• Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής και ξένης ακαδημαϊκής κοινότητας.

• Η δραστηριοποίηση σε θέματα και προβλήματα που αφορούν τη διεθνή κοινότητα, στη βάση του σεβασμού του απαραβίαστου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών της ελευθερίας, δημοκρατίας και ισότητας.

 

Περαιτέρω στόχοι :

Η οργάνωση στοχεύει στην δημιουργία ενός παγκόσμιου ανοικτού πνευματικού κύκλου φοιτητών και νέων που ενδιαφέρονται για την προώθηση των διεθνών και ευρωπαϊκών σχέσεων και τη μελέτη θεμάτων παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Η συνεργασία και ο διάλογος μεταξύ νέων σε παγκόσμιο επίπεδο, συμβάλλει στην αλληλοκατανόηση και στη δημιουργία διαύλων συνεργασίας μεταξύ των λαών δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για τη γέννηση μιας παγκόσμιας κοινωνίας πολιτών, οι δεσμοί φιλίας και εμπιστοσύνης των οποίων, θα αποτελέσουν ένα σημαντικό εχέγγυο για την υλοποίηση του οράματος ενός καλύτερου κόσμου.

Comments are closed.